Vrienden van Sint Caecilia

Stichting Vrienden van Harmonie en Drumband Sint Caecilia

In november 2000 werd door Paul Vervest, Jan Coppens en Jo van den Heuvel een stichting opgericht, die al snel bekend werd als de Club van 100. Het doel van de stichting is het ondersteunen en bevorderen van het muzikale gebeuren bij de vereniging "Harmonie en Drumband Sint Caecilia" met name in materiële zin op het gebied van instrumenten en uniformen. In de beginjaren hebben onze 100 leden er met hun jaarlijkse bijdrage voor gezorgd dat de harmonie en slagwerkgroep in Volkel een aantal interessante instrumenten heeft kunnen aanschaffen. Na enkele jaren werd duidelijk dat de 25 jaar oude uniformen van Sint Caecilia nodig aan vervanging toe waren. We zijn er dan ook trots op dat de Club van 100 deze nieuwe uniformen heeft kunnen aanbieden tijdens het feestelijk dankconcert dat de harmonie in het jubileumjaar (100 jaar Sint Caecilia in 2009) voor ons verzorgende.

7114
7113

Op zoek naar vrienden.

Om een belangrijk stukje Volkelse cultuur voor de toekomst te bewaren en de kwaliteit van opleidingen, instrumenten en uniformen te waarborgen is het tegenwoordig meer dan nodig de ondersteuning te hebben van mensen die zich betrokken voelen bij de harmonie in Volkel. Ook u kunt vriend van de harmonie worden en u zult als vriend worden behandeld. Want vrienden worden gekoesterd, zoals het hoort: zij worden op de hoogte gehouden van en ontvangen informatie over activiteiten uit de eerste hand. Met deze vrienden komen we samen en vieren we jaarlijks een feestje met een prachtig concert. Alle vrienden van onze stichting worden op een goed zichtbare plaats in het Muziekhuis te Volkel op een keurige wijze met hun naam vermeld op een opvallende koperen plaquette. Ook u kunt zich als lid aanmelden van Stichting Vrienden van Harmonie en Slagwerkgroep Sint Caecilia", neemt u dan contact op met Jan Coppens.

Jan Coppens, voorzitter
Telefoon:06 5317 9074
E-mail: coppenswarenhuis@home.nl

Angelique Vriends, lid

Sven Wouters, lid