Geschiedenis

2009 - 100 jarig bestaan

Het is FEEST! want harmonie Sint Caecilia bestaat 100 jaar en dat moet gevierd worden.

Dit jaar hebben wij diverse evenementen georganiseerd voor Volkel:

  • De Volkel revue
  • Fiets voor uw muziek
  • Familiedag
  • Reünie
  • Volkel in Harmonie editie 1

En als kers op de taart kregen wij ook nog een Koninklijke onderscheiding!

Wij kijken met veel genoegen terug naar dit jaar en de fantastische evenementen die georganiseerd zijn. op naar de volgende 100 jaar!

Koninklijke onderscheiding
2017 - Muziekhuis

1996

In 1996 heeft de harmonie/drumband met veel succes voor de eerste keer een Proms concert georganiseerd. Dit was tevens het laatste concert van dirigent Frans van Zutphen met onze harmonie en ging de dirigeerstok over naar GertJan Rongen, dit is echter maar van korte duur geweest. In hetzelfde jaar heeft Henk Schenkelaars zijn intrede gedaan en is vijf jaar bij onze vereniging gebleven. In 2002 heeft Guus Dohmen de muzikale leiding van hem overgenomen.

In 1996-1997 hebben wij als vereniging een eigen onderkomen gerealiseerd.

1995

In 1995 heeft Harmonie en de Drumband Sint Caecilia met veel succes voor de eerste keer een Proms Concert georganiseerd in Jeugdhuis De Sprong met als titel de "Night of the Sprongs". Vele Volkelse artiesten traden toen voor het voetlicht waaronder het toen nog vrij onbekende BZB. Het was een prachtig evenement. Hier naast op de foto wordt Frans van Zutphen gekleed door Bart Balletjes in de stijl van BZB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de loop der jaren zijn er nog diverse optredens geweest met BZB en dat was iedere keer weer feest!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas was dit tevens het laatste concert van dirigent Frans van Zutphen met onze Harmonie en ging de dirigeerstok over naar GertJan Rongen".

1995-12_0048
1995-12_0058
BZB - 1995
Panorama1

1990

In 1990 is Carol Silverenberg (L) als voorzitter afgetreden en werd Tjeu van Duijnhoven (R) tot nieuwe voorzitter gekozen. De jaren negentig zijn vooral gekenmerkt door de bouw van het Muziekhuis. Een achttal wat oudere leden vatte het plan op om voor de harmonie/drumband een eigen home te bouwen. Het plan werd aanvankelijk met de nodige terughoudendheid ontvangen. Maar zij wisten met hun aanstekelijk enthousiasme het voor elkaar te krijgen dat ze uiteindelijke van bestuur en leden het fiat kregen om het plan te verwezenlijken. Met veel inzet van leden, vrijwilligers en vele sponsoren is het Muziekhuis, waar heel het dorp trots op mag zijn, tot standgekomen en in oktober 1997 feestelijk geopend.

1984

Eind 1984. Het 75 jarig bestaan van de harmonie en 25 jarig bestaan van de drumband. Dit jubileum is op grootse wijze gevierd. Ook bij dit jubileum werd de harmonie-drumband in nieuwe uniformen gestoken. Dit zijn de uniformen die tot eind 2009 gedragen werden. In de loop van1986 heeft Frans van Zutphen uit de Mortel de dirigeerstok van Jeróme van Acht overgenomen en is elf jaar dirigent van onze vereniging geweest. Onder zijn muzikale leiding is in 1988 de harmonie gepromoveerd naar de afdeling uitmuntendheid.

 

 

 

 

 

Een optreden tijdens het jubileumconcert van oud-leden van de drumband. Hier nog in de oude uniformen.

84-2
84-008
79-39b

1979

Groepsfoto van de jubilerende harmonie bij het 70 jarig bestaan.
Foto is gemaakt in de tuin van het klooster.

1977

In 1977 is Jan Donkers opgevolgd door Ben van Kuppeveld uit Langenboom. Vanwege drukke werkzaamheden heeft Ben een korte tijd de instructie overgedragen aan P. Claassen uit Sint Oedenrode en later aan Betsie van Gennip uit Uden. Na deze periode is Ben van Kuppeveld weer teruggekeerd bij onze vereniging en tot heden bij onze vereniging gebleven. Onder zijn bezielende leiding heeft de drumband veel successen behaald en is de drumband inmiddels omgevormd en uitgegroeid tot een heuse slagwerkgroep, wat een verrijking is voor ons korps en extra kleur geeft aan de concerten.

Drumles was in die tijd nog bij de mensen thuis.

85-05 - Drumles olv Ben v Kuppeveld
69-3c

1969

In 1969 is het 60 jarig jubileum gevierd met een geweldig dorpsfeest en kreeg de harmonie en drumband van het actiecomité namens de gemeenschap nieuwe uniformen aangeboden. Was in voorgaande jaren de harmonie enkel een mannen aangelegenheid, vanaf nu deden veel dames hun intrede bij de harmonie, die overigens hun mannetje wel stonden. Om gezondheidsreden moest in 1974 Theo Cranen afhaken, zijn zoon Hans volgde hem tijdelijk op en werd wegens drukke werkzaamheden in de loop van l994vervangen door Jan de Laat uit Uden, die in 1979 weer vervangen werd door Jeróme van Acht. In 1980 trad Jan Dekkers na 25 jaar af als voorzitter en werd tot erevoorzitter benoemd. Carol Silverenberg nam de voorzittershamer over.

1962

Muzikale wandeling in de Antoniusstraat-Rudigerstraat ter hoogte van Has Smits.

De harmonie is in dit jaar van een volledig nieuw instrumentarium voorzien, hiervoor werd een lening van 12.000 gulden afgesloten. Dit is een goede investering gebleken, met op de concoursen regelmatig eerste prijzen en promoties (van de 4e afdeling naar de 1e afdeling in 1973).

62-5
59-01
59-23

1959

Het bestuur, van links naar rechts; Martien v/d Brand (lid), Bernard Venhuizen (secretaris/penningmeester), kapelaan van Mensvoort (geestelijk adviseur), Jan Dekkers (voorzitter), Egbertus Arts (lid), Wim v/d Heuvel (lid).

 

 

 

 

 

In 1959 werd de drumband geüniformeerd. Het was een lust voor het oog ons korps door de straten te zien trekken, zo schreef toen de terecht trotse voorzitter Jan Dekkers. Instructeur Erkelens is niet lang bij onze vereniging gebleven. Piet van Doorn en later Gerrit Cortjens namen de instructie over met veel steun van Bert Manders uit Uden. In 1965 werd Bart Poulussen lid van onze vereniging en heeft samen met Bert Manders de instructie op zich genomen, tevens werd hij tambour-maître. Bart, en later ook zijn zoon Theo, hebben veel monnikenwerk verricht met het bij brengen van de eerste tamboerbeginselen aan nieuwe leerlingen. Er is een korte periode een Udense instructeur geweest die al snel werd vervangen door Jan Donkers uit Handel. Onder zijn leiding bloeide de drumband op en werden op concoursen mooie resultaten behaald.

1957

Het ontbreken van een drumband werd door het harmoniekorps als een gemis ervaren. Dit was voor het toen zittende bestuur een reden om er de schouders maar weer eens onder te zetten. Er werden in het dorp met succes een vijventwintigtal mensen bezocht en de financiering van de nodige instrumenten was rond.De heer Erkelens uit Mill werd aangetrokken als instructeur en Piet van Doorn werd de tambour-maître. Voor het eerst in het bestaan van het korps deden dames hun intrede bij de vereniging en waren sterk vertegenwoordigd in de drumband. Nog in dat zelfde jaar trok de drumband voor de eerste keer mee met de harmonie.

57-01
55-1

1955-1957

1955. Jan Dekkers wordt de voorzitter en Theo Cranen volgt W. Betaille op als dirigent.Zonder overdrijving kan gesteld worden dat onder voorzitterschap van Jan Dekkers ( 25 jaar) en de muzikale leiding van Theo Cranen (18 jaar) de fanfare die in 1957 omgevormd werd tot harmonie een enorme ontwikkeling en groei heeft doorgemaakt en de basis is geweest voor het korps zoals het nu is.

1946-1953

Onder de bezielende leiding van voorzitter Wim v.d Heuvel en secretaris Grad van Extel werd in 1946 een zeer geslaagd festival georganiseerd dat de lieve som van 2.750 gulden op bracht. Dat was voor die tijd veul vertelde Grad van Extel met gepaste trots. De fanfare bruiste weer van activiteiten en er werd weer deelgenomen aan festivals. In 1946 is de fanfare op concours geweest in Asten. De juryverslagen zijn nog bewaard. Op een wild concours in Boekel (1949) behaalde de fanfare zelfs een eerste prijs, de feestvreugde was groot, op zulk een kon je beter maar geen tromdrager zijn. Uit de verslagen van de secretaris blijkt hoe anders die tijd was, bijvoorbeeld tijdens de oogsttijd was repeteren bijna niet mogelijk omdat nagenoeg iedereen met de oogst mee moest helpen. In 1948 is B. Venhuizen ofwel mister Venhuizen, zoals men deze bijzondere aardige man in het dorp noemde, aangesteld als secretaris van de fanfare, hij volgde M. van Hees op, die op zijn beurt Grad van Extel opgevolgd was. Meester Venhuizen, die ook bij de fanfare/harmonie zeer geliefd was, heeft dit 25 jaar met nauwgezetheid en veel humor volgehouden. Wim v.d. Heuvel nam in 1950 afscheid als voorzitter en werd opgevolgd door de heer Duif, hoofd van de jongens-school. Cor Swinkels werd in dat jaar de nieuwe dirigent, en werd in 1953 weer opgevolgd door W. Betaille.

49-1b

1940-1945 De tweede wereldoorlog

Toen de fanfare door de bezetter verplicht werd zich bij de cultuurkamer aan te sluiten besloten zij de vereniging zogenaamd op te heffen en werden de instrumenten opgeborgen bij o.a. Janus van Goor en Grad van Extel.Na de oorlog kwamen de instrumenten weer voor de dag, maar ze hadden door het vijf jaar niet gebruiken veel geleden en verschillende instrumenten waren niet meer bruikbaar. Dus moest men weer naar de pastorie voor centjes, helaas was de pastoor in die jaren niet de grootste fan van de fanfare. Hij stelde voor de instrumenten aan de kerk te laten vervallen wat de ondergang van de fanfare zou betekenen. "Dat nooit" zeiden Bertus Arts en Graad van Duinhoven.Er werd een bestuur gevormd dat bestond uit:Aloys Aldenhuijzen, president *Wim v.d. Heuvel, voorzitterGrad van Extel, secretarisJan v.d A, penningmeesterGraad v. Duinhoven, lidEgbertus Arts, lidGrad Bouwmans, lidMeester Verbruggen was de dirigent* De president moest iemand zijn die wel bespraakt was en wat gewicht in de schaal kon leggen bij overheidinstanties om toestemming te krijgen voor het organiseren van bijvoorbeeld een festival. Dat was zijn functie bij de fanfare.

1934

Helaas zijn de administratieve gegevens van de periode voor de tweede wereldoorlog nagenoeg geheel verloren gegaan, wel zijn er enkele foto's overgebleven. De Udense krant van 17 november 1934 vermeldt dat het 25 jarig bestaansfeest 6 december gevierd zal worden en dat er 4 jubilarissen gehuldigd zouden worden. In de krant van 21 november staat dat de viering niet doorgaat vanwege tijdsomstandigheden (crisistijd). De namen van de voorzitters van voor 1945 die nog te achterhalen waren zijn: Pietje Courtens, Antoon Aldenhuijzen en Graad van Duinhoven

34-1a
Piet van Maaren

1909

Het was pastoor van de Ven die in 1909 de aanzet gaf tot de oprichting van toen nog dekerkelijke fanfare Sint Caecilia. Hij schonk op 6 december, als een soort Sint Nicolaas cadeau, elf instrumenten met een kleine trom aan het kerkkoor want daaruit vond hij, moest de kerkelijke fanfare worden opgericht. Het doel van de fanfare was opluistering van de processies en andere kerkelijke plechtigheden en om de gezelligheid in het dorp te verhogen. Als dirigent werd aangezocht de heer Piet van Maaren, koster en organist te Boekel. Het was ook Piet van Maaren die voor het bedrag van 409 gulden bij de firma Kessels uit Tilburg de elf instrumenten aankocht. Nol Verkampen, Hanneske van de Burgt, Graad van Duinhoven, Thomas Biemans, Antoon Aldenhuijzen en Egbertus Arts zijn de oprichters en zijn waarschijnlijk het eerste bestuur geweest. Na een jaar hard werken had de fanfare twee marsen onder de knie, hoewel er bij de eerste optredens beslist wel eens koeien uit de wei gebroken zullen zijn, zo denken wij met de kennis van zaken die we nu hebben. Het hoefde niet al te mooi te zijn vertelde oud lid wijlen Janes van Goor als het maar hard ging. Het ging er altijd skôn on toe, vertelde hij, en er werd veul gedronken, iets waar de pastoor natuurlijk weer niet zo blij mee was. Het eerste uniform bestond lange tijd uit een pet, die dus nogal eens scheef stond. ln die tijd werd bij serenades nog gewerkt met een ingehuurde tromdrager, en zo gebeurde het dat Piet de tromslager na de nodige borrels tegen zijn buurman zei, zal ik Toon is in de sloot slaon, en met volle instemming van de buurman en een flinke knal op de trom belandde Toon met trom en al in de sloot, veel pret en hilariteit, Toon was de enige die er niet om lachen kon.

Het begin

Het allereerste bericht over het oprichten van een fanfare in Volkel vinden we bij de opening van het nieuwe patronaat op 1 december 1909. Dit gebouw stond in de Kloosterstraat waar nu de fietsenwinkel te vinden is.

0001 - 1909 klein