Wim van den Berg

Vandaag hebben wij afscheid genomen van ons erelid Wim van den Berg. Wat een eer dat wij als Harmonie de muziek mochten verzorgen tijdens de uitvaart.

Wim zou volgend jaar 70 jaar lid zijn van onze vereniging. Hij is binnen onze vereniging, naast muzikant op zijn geliefde bas, op heel veel vlakken actief geweest en daar zijn wij hem dankbaar voor.

Wij wensen Jo, zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.