©-2017 - Harmonie en Drumband Sint Caecilia - Forelstraat 2 - 5408 AT  Volkel

Harmonie en Drumband Sint Caecilia
TERUG TERUG
In memoriam Jan van Bree Ons bereikte het droeve bericht dat op vrijdag 18 mei, in de leeftijd van 73 jaar, is overleden ons ere-lid Jan van Bree. Jan speelde al vanaf zijn 10 e  jaar bij de harmonie. Aanvankelijk als bugel- en hoornblazer, later als tubaspeler bij het harmonie-orkest. Hij werd officieel lid in 1960 en was actief muzikant binnen het orkest tot 2000. Wie aan Jan denkt, denkt aan het Muziekhuis. Jan was in de jaren 90 de aanstichter achter de planvorming en realisatie van wat sinds 1997 ons verenigingsgebouw is geworden: het Muziekhuis. Hij heeft over de hele bouw een boek geschreven, de kroniek ‘Alle beren zijn geschoten’. Vorig jaar mochten we samen met Jan en de gehele ‘Oude Garde’, een geuzennaam voor een achttal leden die samen met Jan de grondleggers vormden van dit gebouw, nog uitgebreid stilstaan bij het 20-jarig bestaan ervan. Voor zijn bijzondere verdiensten voor onze vereniging werd aan Jan in 2005 het ere-lidmaatschap toegekend. Jan, een markante persoonlijkheid, had het hart op de goede plaats voor onze verenging, Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Wij wensen zijn echtgenote Thea en verdere familie alle kracht toe om dit grote verlies te dragen.