©-2017 - Harmonie en Drumband Sint Caecilia - Forelstraat 2 - 5408 AT  Volkel

Harmonie en Drumband Sint Caecilia
TERUG TERUG
Protocol gebruikers van het Muziekhuis Algemene voorschriften De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:   - Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar. - We wassen onze handen vaak en goed.   - We schudden geen handen. - We hoesten in onze elleboog. - We zitten niet aan ons gezicht.   - We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben. De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de locatie beschikbaar is: - Desinfecterende handgel.   - Zeep.   - Papieren handdoekjes.   - Oppervlaktesprays. Protocol Bepalingen Voor het Muziekhuis:   - Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek in de organisatie. - Regels voor gebruikers Muziekhuis staan op de website van Harmonie en Drumband Sint Caecilia Volkel. - Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, zorg dat stoelen en lesplekken op anderhalve meter            van elkaar verwijderd zijn.   - Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende handgel en wijs aanwezigen op het belang van handen            wassen. Maak regelmatig schoon.   - Maak contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon op de reguliere wijze. Frequentie             afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling.   - Toiletten: Schoonmaken op reguliere wijze. Contactpunten en handenwas-faciliteiten ook goed schoonmaken.            Frequentie in overleg vaststellen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes.   - Zie er op toe dat de gebruikers van het Muziekhuis die aanwezig zijn handelen volgens het protocol. - Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de contacten gedoseerd kunnen worden en verspreid over de dag.   - Zorg dat er op de locatie looppaden zijn aangeven om 1,5 meter afstand te kunnen reguleren. Indien mogelijk            door een ingang naar binnen en door een andere uitgang naar buiten. - Zorg dat deuren van lokalen en looproutes open blijven staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden. Voor de muzieklessen:   - Zowel docent als leerling desinfecteren de handen bij aanvang van de les.   - De lessen vinden zoveel mogelijk volgens het vastgestelde rooster plaats.   - Kom alleen. Ouders/begeleiders blijven in de auto dan wel buiten wachten. - De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten.            Leerlingen wachten buiten het lokaal op een afgesproken, eventueel op de grond gemarkeerde, plek.   - Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk.   - De instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd. - Voor blaasinstrumentlessen: Houd in ieder geval ruim afstand (indicatie: 3 - 4 meter, oftewel 12 - 16 m2).   - Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook condenswater moet dus            van tevoren thuis verwijderd worden.    - Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten, mondstukken) door de docent            gebeurt met wegwerphandschoenen.    - Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de leerling zelf            opgenomen, die daartoe een eigen schone handdoek meeneemt naar de les. Daarna veegt de docent of            beheerder het oppervlak na met een desinfecterend doekje.   - Arriveer kort voor de les begint. Zorg wel dat je nog genoeg tijd hebt om je instrument in elkaar te zetten voordat            les aanvangt.   - Een desinfecterende spray en poetsdoeken moeten in de lesruimte aanwezig zijn.   - De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken met betrekking tot zijn/haar les.   - Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met desinfecterende spray en herhalen dit bij            het verlaten van het lokaal.
Voor de repetities: - Volg het plan voor gebruik van de ruimte, looproutes bij binnenkomen en verlaten van de locatie, gebruik van   toiletten en andere logistieke zaken zoals aangegeven door beheerder Muziekhuis. - verdeel de ruimte in zones of markeer individuele plaatsen met een sticker op de vloer/tafel, maak daarvan een   plattegroend en gebruik deze als logestiek routeplan. - Lucht de ruimte regelmatig (ventilatoren aan, ramen en deuren open). gebruik geen airconditioning omdat dit de   in de ruimte rondpompt en niet zorgt voor ventilatie. - Arriveer kort voor de repetitie begint, houd geen gemeenschappelijke pauze, neem eigen drinken mee, ga na de   reptitie direct naar huis. - Maak afspraken dat alleen actieve leden aanwezig zijn. eventueel halen en brengen gebeurt buiten het gebouw. - Meubilair wordt voor en na de reptitie gedesinfecteerd. - Zorg dat iedereen zijn/haar instrumentarium voorafgaand aan de repetitie gedesinfecteerd heeft. Je kunt voor je   instrument gebruik maken van een microvezeldoekje. - Voor opvang van condens-vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een blaasinstrument bij zijn   lessenaar een vocht-opnamedoek. Instrumenten worden ontdaan van condens-vocht boven deze (lekken,   uitblazen, etc.). De oppervlakte waar het condens-vocht terecht komt wordt door de bespeler   zelf schoongemaakt. De vocht-opnemende doek wordt vervolgens door de speler mee naar huis genomen en   gereinigd. - Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuzie, neem je eigen materialen mee naar huis of zet op elk   gebruikt object de naam van de gebruiker. Wilt u dit protocol afdrukken, klik dan hier voor de PDF versie.